A A
RSS

Tag Archive | "Optimism"

आशाबादी र निराशाबादी (Optimism or Pessimism)

Friday, March 13, 2009

Comments Off on आशाबादी र निराशाबादी (Optimism or Pessimism)

आशाबादी र निराशाबादी ब्याक प्यािकंग वा एकल यात्राहरुको सिलसिलामा यस्तो ठाउंमा पगिन्छ जहां आफूले कसैलाई चिनिदैन । त्यस्तो ठाउंहरु पनि हुन्छन् जहां पुलिस देखिदैन र तपाईंलाई थाहा छ कि त्यहां कानून छैन । जांदा जांदै यस्तो टाढा र अनकन्तारमा पुगिन्छ कि तपाईंको जीवन पूरै असूरक्षित महसूस हुन्छ मानिलिउं तपाईं एउटा जनावर सरह हुन्छ । त्यस […]